Unknown Story

Unknown Story

Storyboard Text

  • Saklolo! Tulungan ninyo ako! Ako'y nahiwalay sa aking mga kasama.
  • Kaibigang ibon, nais man kitang tulungan, ngunit kailangan ko pa na maghanap ng aking makakain. 
  • Saklolo! Maawa kayo sa akin. Tulungan ninyo ako.
  • Kaibigang ibon, nais man kitang tulungan ngunit pagagandahin ko pa ang aking bahay.
  • O Bathala! Tulungan po ninyo ako. Madilim na't magsisi alis na ang aking mga kasamahan. Wala nang sa aki'y makakakita
  • Naku kaibigang ibon, bakit ka nandiyan? Nakita ko ang iyong mga kasamahan doon sa may ilog.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family