Questions About Remote Learning? Click Here

Storyboard "la ràdio".
Updated: 5/21/2020
Storyboard "la ràdio".
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • Tot i així, és més proper al públic. L'aparició d'emissores municipals, tot i ser reduït, informen d'un àmbit proper als interessats.
 • La ràdio, un dels vehicles culturals més importants fins la televisió.
 • La radiodifusió NO és l'única aplicació de la ràdio: hi ha la telefonia mòbil, comunicació per navegació marítima i aèria, serveis de policia, ambulàncies, bombers...
 • La comunicació d'ones electromagnètiques requereix 2 sistemes: el de codificació d'informació i el d'emissió, mentre el sistema de recepció descodifica l'informació.
 • El canal de comunicació entre emissor i receptor són les ones electromagnètiques.
 • L'emissor genera informació sonora, la codifica i l'emet amb les ones electromagnètiques. L'antena permet l'emissió de senyal de la radiofreqüència. El micròfon converteix el so en senyal elèctric de baixa freqüència que arriba al modulador, un circuit elèctric amb senyal d'audiofreqüència i del generador.
 • Posteriorment, l'ona portadora propaga a l'espai i finalment el modulador modifica l'ona portadora. Tot això no seria possible sense l'antena, l'element clau.
 • N'hi ha 2 tipus de modulació: d'amplitud (AM) i de freqüència (FM). El sistema més antic és el de modulació d'ona curta, mitjana i llarga.
 • Gran sensibilitat a interferències i baixa qualitat de so.
 • Aquest, però, tenia limitacions com:
 • Les ones són emeses per l'antena. Per poder escoltar-lo fa falta un aparell que pugui captar l'ona, descodificar-la i amplificar-la per poder entendre-la.
 • El receptor rep el senyal a través de l'antena. Per no agafar tots el senyals disponibles, s'utilitza l'etapa de sintonització,
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family