TAKE HOME STORYBOARD
Updated: 2/7/2020
TAKE HOME STORYBOARD

Storyboard Text

 • BREAKING NEWS:EU-verbod op de export van verse sopropo uit Suriname
 • welkom allemaal
 • vergadering Veaps leden en Ministerie van LVV
 • goede dag iedereen
 • nalatigheid ministerie LVVcommunicatieproblemenonduidelijkheden. misschien ook de dringendheid van de EU-maatregelen niet goed in acht genomen
 • dit zijn de oorzaken van het EU-verbod.laten we ze bespreken
 • dit is wat we al hebben gedaan eraan
 • nieuwe afzetmarkten gezochtwerken aan innovatie en efficientie.langer houdbare en verwerkte productentelen geschiedt volgend de gestelde eisenuitbreiding machinepark
 • dit is wat we ook in gedachte kunnen houden
 • producten bekendheid geven en andere afzetmarkten creeeren,goed gebruik maken van technologie voor betere communicatie, inspelen op de behoefte van andere landen en meer exporteren
 • het is belangrijk om alle ontwikkelingsaspecten mee te nemen als we willen werken aan de ontwikkeling van deze sector. laten we gezamenlijk eraan werken!