עבודה בספרות

Updated: 5/12/2020
עבודה בספרות

Storyboard Text

  • בן מנצל את כוחו לרעה
  • בן מבין את טעותו
  • בן אתה חייב להביןשעכשיו שאתה הבעלים של החרב אתה צריך להתנהג בכבוד כלפי אנשים,כדי שהם לא יפחדו ממך
  • אני מצטער, עכשיו אני מבין, אני מבטיח להתנהג טוב יותר
  • בן מנסה לתקן את טעויותיו
  • זה בסדר, אני סולח לך
  • אני מצטער שאיימתי עליך, אני מבטיח לך שעכשיו הבנתי את הטעות שלי
  • שמו של ילדשקיבל את הכוחות היה בן. בן השתמש בכוחות שלו מחרב כדי לאיים על ילדים שונים, רוב הילדים התחילו לפחד מבן ולא רצו להתקרב אפילו לבן.
  • כשבן חזר מבית הספר מירנה וברק (שתי האנשים האחרים שצליחו לשלוף את החרב) ניסו להסביר לבן שעכשיו שיש לו כוח כל כך חשוב, הוא לא יכול להתנהג ככה, הוא חייב לשמור על התנהגות ראויה ומכובדת לכל הסובבים לו.
  • בן התנצל בפניי ילדים רבים. בן עכשיו מעריך את החרב ואת הנזדמנות שקיבל.