na 2
Updated: 11/3/2020
na 2

Storyboard Text

  • Een kracht komt altijd voor als een paar. De twee delen van het paar noemde ik actie en reactie.
  • actie = - reactie
  • Bij actie en reactie werken twee krachten op verschillende voorwerpen. Niet te verwarren met evenwicht. Je mag de krachten bij actie en reactie nooit optellen
  • Als we te maken krijgen met terugslag schrijven we de tweede wet van Newton op als: F*Δt = m*Δv
  • Terugslag is bijvoorbeeld dat de brandslang uit je handen kan schieten als je hem niet goed vasthoudt. Want het wegspuitende water zet zich af tegen het mondstuk van de slang