Storyboard 2
Updated: 6/2/2020
Storyboard 2

Storyboard Text

 • 1. Startsituatie & context
 • Vacature: Combinatie-stage Sociom: Jongerenwerk & Vluchtelingenwerk
 • 2. Gezamenlijke 'why'
 • "Risicojongeren? Dat is niet mijn schuld. Ik kan niet anders"
 • Risicofactoren - Inkomenspositie gezin- Alcohol-/Drugsverslaving- Vroegtijdig schoolverlaten- Sociale overlast- Criminaliteit
 • Handreiking combinatie-stage Sociom: Jongerenwerk & Vluchtelingenwerk
 • 3. Co-creatie
 • Producten - Proces van werving middels vacature- Het volgen van de stappen van het trajectplan- Proces van instructie en uitvoering middels de handreiking- Gebruik van de competentiechecklist in de fases van kennismaking, uitvoering en afsluiting
 • We blikken vooruit, er zijn geen beperkende coronamaatregelen meer. In het PAO zijn de beroepskrachten van jongerenwerk en vluchtelingenwerk gestart met samenwerken. In de fase van werving en selectie is er middels de vacature en promotie op de stagemarkt een combinatie-stagiaire geselecteerd.
 • 4. Experimenteren
 • Helpt jou dit verder?
 • De gezamenlijke 'why' blijft onveranderd. De beroepskrachten hebben een benaderingswijze, middels de combinatie-stagiaire, die de jongeren bewust maakt van hun eigen handelen (en de samenhang met hun eigen risicofactoren. Deze bewustwording resulteert erin dat jongere nieuwkomers handelen naar het verbeteren van hun sociale kwaliteit.
 • 5. Ontdekkingen
 • - Het aantal studenten dat op de functie solliciteert is niet bekend- De handreiking is niet volledig of niet alle tools hebben het gewenste effect- Huidige handreiking is gericht op jongens, maar er zullen logischerwijs ook meisjes worden gehuisvest
 • De samenwerking binnen het team zal gaan door wekelijks te reflecteren op het gebruik van verschillende producten. In deze reflectiesessie worden de producten onderzocht en geanalyseerd op de effecten. Van de ontdekkingen die worden gedaan, leert de stagiaire en veranderd zijn handelen. Dit nieuwe handelen wordt verbeterd in de producten.
 • 6. De gewenste impact
 • Ervaren Bewust worden Weten Doen
 • De vacature wordt constant aangepast of aangevuld a.d.h.v. de reflectiesessies met de stagiaire. De handreiking en de competentiechecklist worden ingezet in contact met de doelgroep. Ook worden aangepast of aangevuld a.d.h.v. reflectiesessies. Het gehele traject kan pas aan het eind beoordeeld worden.
 • Wat er tijdens het experimenteren allemaal ontdekt gaat worden is nu lastig te zeggen, maar wij hebben al een aantal zaken ontdekt die extra aandacht nodig hebben:
 • De grootste verandering blijft voor groot deel hetzelfde: het verbeteren van de gedeelde doelgroep zijn sociale kwaliteit is het uitgangspunt. De stagiaire zal hierin het grootste verschil gaan maken.