Storyboard experimenteren
Updated: 6/2/2020
Storyboard experimenteren

Storyboard Text

 • 1. Startsituatie & context
 • Samenwerken?
 • Samenwerken!
 • 2. Gezamenlijke 'why'
 • "Risicojongeren? Dat is niet mijn schuld. Ik kan niet anders"
 • Risicofactoren - Inkomenspositie gezin- Alcohol-/Drugsverslaving- Vroegtijdig schoolverlaten- Sociale overlast- Criminaliteit
 • 3. Co-creatie
 • PAO Tools
 • Jongerenwerk en vluchtelingenwerk willen samenwerken. De gedeelde doelgroep zijn jongere nieuwkomers. Deze doelgroep is niet goed genoeg in beeld. Er is geen doelgroepgerichte benaderingswijze.
 • 4. Experimenteren
 • De beroepskrachten willen een benaderingswijze waardoor de jongeren zich bewust worden van hun eigen handelen (in samenhang met hun risicofactoren), zodat zij met deze bewustwording kunnen handelen naar het verbeteren van hun sociale kwaliteit.
 • 5. Ontdekkingen
 • Gedeelde doelgroep = gedeelde stagiair
 • Duidelijke taakomschrijv-ing
 • Door de uitbraak van het coronavirus zijn de verschillende PAO-processen in samenwerking met de PAO-teamleden digitaal doorlopen. Ook werden de brainstorm- en reflectiesessies gehouden via bijeenkomsten op de MS Teams-omgeving.
 • 6. De gewenste impact
 • Ervaren Bewust worden Weten Doen
 • Tijdens deze brainstorm- en reflectiesessies is er samen geëxperimenteerd in het ontwikkelen van de producten en het finetunen en afstemmen van de producten op de gebruikers en eindgebruikers.
 • Producten Combinatie-stagiaire- Vacature- Trajectplan- Handreiking- Checklist
 • Tijdens het gezamenlijk experimenteren heeft het PAO-team verschillende ontdekkingen gedaan. In deze ontwerpfase hebben deze ontdekkingen geresulteerd in een benaderingswijze middels een combinatie-stagiaire.
 • Concreet plan en belang = Weerstand overwinnen
 • Benaderingswijze
 • Combinatie-stagiaire
 • Resultaten meten = Weten
 • Samenwerken = Middel, géén doel
 • De grootste verandering die ons PAO te weeg heeft gebracht is dat de gedeelde doelgroep en de gedeelde stagiaire op een voetstuk staan. De beroepskrachten zijn gemotiveerd te experimenteren met daadwerkelijke combinatie-stagiaire en het effect hiervan op de doelgroep.