Hercules Story-Chapter 2
Updated: 2/12/2021
Hercules Story-Chapter 2

Storyboard Text

  • Herculēs ā puerō corpus suum dīligenter exercēbat; magnam partem diēī in palaestrā consūmēbat; didicit etiam arcum intendere et tēla conicere.
  • Hīs exercitātiōnibus vīrēs eius cōnfirmātae sunt.
  • In musicā etiam ā Linō centaurō ērudiēbātur (centaurī autem equī erant sed caput hominis habēbant); huic tamen arti minus dīligenter studēbat.
  • neque quisquam posteā id officium suscipere voluit.
  • Hic Linus Herculem ōlim obiurgābat, quod nōn studiōsus erat; tum puer īrātus citharam subitō rapuit, et omnibus vīribus caput magistrī īnfēlīcis percussit.
  • lle ictū prōstrātus est, et paulō post ē vītā excessit;