boston tee party eldar
Updated: 11/20/2020
boston tee party eldar

Storyboard Description

for school work

Storyboard Text

 • למה מסיבת התה של בוסטון פרצה?
 • ב16 לדצמבר שנת 1773 מסיבת התה של בוסטון הייתה אירוע שבוא המתיישבים השליכו את התה בנמל ,בכוונה למחאה.
 • שאלה מצוינת!!!!
 • החוק שחוקק הצית את תושביי המושבות והם החליטו להיאבק כנגדו.
 • בשנת 1773 חוקק חוק המעניק הפחתה למיסוי התה על חברות מסחר בריטיות ,בעוד שהמתיישבים שייבאו תה חויבו במס גבוה.
 • ב16 לדצמבר באותה שנה ,שהגיעו שלוש ספינות מסחר בריטיות עמוסות בתה , התמרדו והתושבים ושפכו תה מהספינות הללו.
 • נעשה כאן שינוי על ידי התושבים הכועסים.
 • נשפכה כמות עצומה ששווה לטון של תה
 • אירוע שפיכת התה הוביל למהפכה האמריקאית שבא המתיישבים זכו בדמוקרטיה שלהם
 • המתיישבים קיבלו את המבוקש
 • ניצחון
 • המתיישבים הובילו לשינוי בעזרת הדמוקרטיה והקימו את המדינה המאוחדת והלאומית הנקראת ארצות הברית!!
 • !!!וכולם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה!!!
 • !!!העתיד!!!