Unknown Story
Updated: 5/26/2021
Unknown Story

Storyboard Text

  • Bukod sa atas ng Papa ng Roma na maipalaganap ang relihiyong Katolisismo ay may iba pang pangyayaring nagbigay-daan upang marating o matuklasan ng Espanya ang Pilipinas. 
  • Sa pangkalahatan, may tatlong pangunahing layunin ang Espanya sa pananakop sa Pilipinas. Ang Kristiyanismo (God), Kayamanan (Gold) at Karangalan (Glory). 
  • Ang paraan ng pananakop ng mga Espanyol ay mga sumusunod: 1. ang pagtuturo ng mga misyonero ng Kristiyanismo, 2. Ang sistemang reduccion na sapilitang inilipat ang mga katutubo sa malayong lugar at nilagay sa bayan o pueblo, 3. Ang palaging pagtunog ng kampana na hudyat na magsimba ang mga tao at 4. Ang patakarang encomienda, tributo, at polo y servicios na nagpahirap sa mga Pilipino.
  • Ang magandang epekto ng pananakop ng mga Espanyol ay ang pagbabago ng panahanan na gawa na sa bato o tisa. Ang pagsusuot ng pantalon, jacket at sapatos sa mga lalaki. Ang mga kababaihan naman ay terno, palda at payneta. Pagpapatayo ng mga paaralang pamparokya at pagtatatag ng pamahalaang sentralisado.
  • Pagpapakilala sa mga Pilipino ng mga dulang Kanluranin tulad ng sarsuwela, moro-moro at senakulo. Paggamit ng mga instrumentong pangmusika tulad ng violin, organ at flute. Pagsulat ng mga tula, kuwento, nobela at iba pang akda sa wikang Espanyol.
  • Ang negatibong epekto ng pananakop ng mga Espanyol ay ang mababang pagtingin sa gawaing manwal, ang pagiging palaasa sa mga utusan o kasambahay, ang pagtaya sa karera ng kabayo at pagkakaroon ng bisyo tulad ng pag-inom ng alak at sugal.