Unknown Story
Updated: 7/20/2020
Unknown Story
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • กระต่ายกับเต่า
  • ก้มาดิคัฟ
  • เจ้าเต่า มาเเข่งกันไหมว่าใครจะวิ่งเร็วกว่ากัน !
  • โห วิ่งช้าขนาดนี้จะเเซงข้าได้ไหม ??
  • ข้าไม่รีบ
  • เจ้าเต่าเดินช้าเเบบนี้ข้าหลับสัก4ตื่นยังทัน
  • ในป่าที่เเสนสงบ สัตว์ต่างๆออกมาหาอะไรกินประทังท้องของตน เเละเจ้ากระต่ายที่ออกมาหาผลไม้กินเช่นกันเเต่หางตาเหลือบไปมองเห็นเต่าเเก่ตัวนึงนอนอยู่ตรงพุ่มไม้ ด้วยความที่เจ้ากระต่ายอยากทำอะไรสนุกๆจึงขอท้าเเข่งกับเต่าเเก่ตัวนั้น
  • เมื่อเจ้ากระต่ายวิ่งมาได้ครึ่งทางก็หันไปเห็นว่าเต่าเเก่่ตัวนั้นยังมาได้ไม่ไกล จึงเดินไปถามไถ่
  • เมื่อวิ่งมาไกลเเล้วก็เหนื่อยเป็นธรรมดา เจ้ากระต่า่ยจึงเลือกงีบหลับเอาเเรง ในใจก็คิดว่าเจ้าเต่าไม่สามารถจะชนะตัวได้
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family