Unknown Story

Unknown Story
  Copy


More Options: Make a Folding Card
Storyboard Description

This storyboard does not have a description.

Storyboard Text

 • ความชัดเจนของกติกาการเล่นเกม
 • ความเหมาะสมของการจัดวางสัญลักษณ์และรูปภาพ
 • แอพลิเคชันใช้งานง่าย
 • จากการทดลองใช้งาน ผู้ใช้ 9 คนกล่าวว่ากติกาในการเล่นเกมมีความชัดเจนมากที่สุด ผู้ใช้ 13 คนกล่าวว่ากติกาในการเล่นเกมมีความชัดเจนมาก  ผู้ใช้ 5 คนกล่าวว่ากติกาในการเล่นเกมมีความชัดเจนปานกลาง
 • ความถูกต้องแม่นยําของข้อมูล
 • จากการทดลองใช้งาน ผู้ใช้ 8 คนกล่าวว่าความเหมาะสมของการจัดวางสัญลักษณ์และรูปภาพมีมากที่สุด ผู้ใช้ 12 คนกล่าวว่าความเหมาะสมของการจัดวางสัญลักษณ์และรูปภาพมีมาก ผู้ใช้ 6 คนกล่าวว่าความเหมาะสมของการจัดวางสัญลักษณ์และรูปภาพอยู่ระดับปานกลาง
 • ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 • จากการทดลองใช้งาน ผู้ใช้ 13 คนกล่าวว่าแอพลิเคชันใช้งานง่ายมากที่สุด ผู้ใช้ 10คนคนกล่าวว่าแอพลิเคชันใช้งานง่ายมาก  ผู้ใช้ 7 คนกล่าวว่าแอพลิเคชันใช้งานง่ายปานกลาง
 • ความเหมาะสมของระดับความรู้ผู้เล่น
 • จากการทดลองใช้งาน ผู้ใช้ 6 คนกล่าวว่าข้อมูลมีความแม่นยํามากที่สุด ผู้ใช้ 16 กล่าวว่าข้อมูลมีความแม่นยํามาก ผู้ใช้ 5 คน กล่าวว่าข้อมูลมีความแม่นยําปลานกลาง
 • จากการทดลองใช้งาน ผู้ใช้ 9 คนกล่าวว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด ผู้ใช้ 15 กล่าวว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมาก ผู้ใช้ 3 คน กล่าวว่าข้อมูลมีความน่าเชื่อถือปลานกลาง
 • จากการทดลองใช้งาน ผู้ใช้ 8 คนกล่าวว่าระดับความรู้มีความเหมาะสมมากที่สุด ผู้ใช้ 13 กล่าวว่าระดับความรู้มีความเหมาะสมมากที่สุดมาก ผู้ใช้ 5 คน กล่าวว่าระดับความรู้มีความเหมาะสมปานกลาง 
More Storyboards By thanawatrakim
Explore Our Articles and Examples

Try Our Other Websites!

Photos for Class   •   Quick Rubric   •   abcBABYart   •   Storyboard That's TPT Store