ละเมิด
Updated: 8/11/2020
ละเมิด

Storyboard Text

 • นายแดงขับรถเกินที่่กฎหมายกำหนดถือว่าทำสิ่งที่ผิดต่อกฎหมาย
 • ผมชับมาด้วยความเร็ว 130 km/hrแล้วคุณล่ะ?
 • คุณขับมาดวยความเร็วเท่าไหร่
 • แล้วคุณจะให้ผมทำยังไง?
 • ผมขับมาแค่ 80 km/hr คุณหน่ะขับรถเร็วเกินกำหนด
 • คุณต้องจ่ายค่าเสียหายมา
 • ทำไมผมต้องจ่าย?
 • นายแดงขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายขาว นายแดงต้องชดใชค่าสินไหมทดแทนให้แก่นายขาว
 • คุณขับรถด้วยความประมาทและใช้ความเร็วเกินกำหนดจนทำให้มาชนรถของผมเสียหาย
 • ผมไม่จ่าย !!
 • ถ้าคุณไม่จ่าย ผมจะแจ้งตำรวจ
 • ก็ได้ ผมจะจ่ายค่าเสียหายให้คุณ
 • นายแดงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายขาว