Plato

Updated: 9/10/2020
Plato

Storyboard Text

  • Hallo! Ik ben meneer Plato, een filosoof en daarbij leerling van de grote Aristoteles
  • Op een dag had ik een fantastisch idee!
  • Oei nu sta ik misschien juister, je moet weten dat wij nog niet zo technologisch waren hè
  • Ik heb eens zin om een stelsel te maken van wetten en regels, zo kan ik een rechtvaardige samenleving maken.
  • IK zal je ook even voorstellen aan Adimantus!
  • Hallo :)
  • Wat zijn eigenlijk de menselijke behoeften beste Adimantus?
  • Simpel natuurlijk! Alles wat we nodig hebben om in leven te blijven.
  • Dit wil, dus zeggen; een dak, eten, kleren
  • Op zich kan een samenleving dan uit 4 mensen bestaan, maar doen alle mensen dan iets anders? Of doen ze allemaal 1 iets waar ze goed in zijn en helpt men zo elkaar?