สร้างสไลด์เบื้องต้น
Updated: 1/7/2020
สร้างสไลด์เบื้องต้น
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • สามารถลบออกไปได้ทั้งในมุมมองปกติ (normal View) และมุมมองตัวเรียงตามลำดับภาพนิ่ง (slide Sorter View) สำหรับวิธีการลบทำได้โดยคลิดเลือกสไลด์ที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม Delete หรือใช้วิธีดังต่อไปนี้
  • เค้าโครงสไลด์ (slide layout) เป็นตัวกำหนดว่าภายในสไลด์จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น ข้อความ รูปภาพ หรือกราฟ
  • เมื่อมีการแทรกสไลด์เข้าไปหลายๆ แผ่นในงานนำเสนอ การแก้ไขหรือตกแต่งสไลด์ เราจะต้องเลือกแผ่นสไลด์ที่สนใจเสียก่อน
  • การเลือกหัวข้อใดควรนำเสนอก่อน หรือหัวข้อใดควรนำเสนอทีหลัง ผู้อ่านสามารถจัดลำดับสไลด์ได้หลายวิธี แต่ที่นิยม คือ การจัดลำดับสไลด์ในมุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง
  • 11
  • 10
  • หากต้องการขยายจอภาพเพื่อให้เห็นรายละเอียดในสไลด์ได้มากขึ้น ต้องปรับอัตราขยายดังขั้นตอนต่อไปนี้
  • การเปลี่ยนลำดับสไลด์ในมุมมองปกติ (normal view) ก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยใช้วิธีการคล้ายกับมุมมอง Slide Sorter ดังนี้
Over 12 Million Storyboards Created
Storyboard That Family