Bantugan
Updated: 6/3/2020
Bantugan

Storyboard Text

  • Habang sila ay nagpupulong, isang loro ang biglang dumating at sinabing si Prinsipe Bantugan ang nakaburol.
  • Bumalik naman ang loro sa Bumbaran upang ibalita kay Haring Madali ang pagkamatay ng kanyang kapatid.
  • Nang malaman ni Haring Madali ang nangyari sa kanyang kapatid. Nanaig ang kanyang pagmamahal rito at nawala ang inggit niya kay Prinsipe Bantugan.
  • Dinala naman ni Prinsesa Datimbang ang bangkay ng prinsipe sa Bumbaran. Pagbalik ni Haring Madali ay pilit na isinauli ang kaluluwa ni Prinsipe Bantugan sa kanyang katawan.
  • Nang mabalitaan ni Haring Miskoyaw, dating kaaway ni Haring Madali, na si Prinsipe Bantugan ay namatay ay dagli niyang sinalakay ang Bumbaran.
  • Nagkakilala ang magkapatid at ipinakilala si Sinapati kay Sultan Mogindra. Naging masaya ang lahat sapagkat tunay na prinsesa pala si Bidasari.