Si Mebuyan
Updated: 6/2/2020
Si Mebuyan

Storyboard Text

  • Isang mangkok na puno ng binayong bigas ang kanyang ibinuhos sa lusong bilang hudyat ng pagkamatay at pagpunta ng mga tao sa Gimokudan.Umikot ang lusong habang nakaupo ang babae dito at sa bawat pag ikot nito ay unti-unti itong lumulubog sa lupa.
  • Nalaglag sa lupa ang karamihan ng bigas.
  • Pagmasadan ninyo! Ang pagbagsak ng maraming bigas sa lupa ay magsanhi ng maraming taong mamamatay at ngunit wala sa isa sa kanila ang pupunta sa kalangitan
  • Nagpatuloy sa pag-ikot ang lusong kasama ang nakaupong kapatid ni Lumabat hanggang tuluyan na itong naglaho at lumubog sa lupa.Dahil dito ang kapatid ni Lumabat ay nakilala bilang Mebuyan.Bago pa siya bumaba sa lupa,siya ang kinikilala laman na "kapatid ni Lumabat"