KREACIONISMUS vs. EVOLUCIONISMUS

KREACIONISMUS vs. EVOLUCIONISMUS
  Copy


More Options: Make a Folding Card
Storyboard Description

This storyboard does not have a description.

Storyboard Text

  • Na počátku stvořil Bůh nebe a  zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla  tma.  I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A  bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.  Světlo nazval Bůh dnem a tmu  nazval nocí. 
  •  Asi před 6 miliardami let se z prvotního Slunce uvolnil diskový oblak složený z plynů, kosmického prachu a množství asteroidů. Shlukováním asteroidů a prašných částic vznikaly zárodky planet.  Asi 99 % hmoty Země se seskupilo za 10 až 100 milionů let
  • I řekl Bůh: „Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!“  Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.  I řekl Bůh: „Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!“ A stalo se tak.  Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. 
  • Před 4 mild. let klesla teplota ovzduší, vodní pára se začala srážet do kapek a klesala k Zemi. Voda se vypařovala, stoupala do mraků a jakodéšť dokončovala koloběh. Na konci období velkého deště se zemský povrch ochladil a voda zalévala část zemské kůry - tvořily se moře a oceány.
  • I řekl Bůh: „Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!“
  • Před 3,8 až 3,5 miliardami let se v dějinách Země otevřela kapitola období života.  Živé organizmy byly výhradně jednobuněčné, mikroskopických rozměrů a jejich životním prostředím byla voda.
  •  I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem,nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“
  • Dovolímsi poznamenat, že za hlavní příčinu neutěšeného stavu celé vaší planety považuji ztrátu vaší víry v numinózní duchovní jsoucno. Zásadním způsobem k tomu přispěla i dosavadní orientace přírodní vědy, která si přisvojuje kompetenci být suverénním soudcem ve věci pravdy o jsoucnu.Vězte, že člověk nikdy nemá k dispozici přímé nazírání jsoucna,ale disponuje jen světem v popperovském a jungovskémslova smyslu, světem svých hypotéz, teorií, paradigmat a mýtů, které vytváří v procesu celého svého duchovního vývoje...
Explore Our Articles and Examples

Business Resources

All Business ArticlesBusiness Templates

Film Resources

Film ResourcesVideo Marketing

Illustrated Guides

BusinessEducation
Try Our Other Websites!

Photos for Class   •   Quick Rubric   •   abcBABYart   •   Storyboard That's TpT Store