Unknown Story

Unknown Story
  Copy


More Options: Make a Folding Card
Storyboard Description

VETLKER>RLIHRJDKLADPIOHGGGGGGBUSKMLAIJPRHHHFHFJLRNHJRNDCKLSMA:OQWUPIHERFBUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUBNNNNNNNNNNNNNNDKFIHNjvgfuihfugfugfrugffgrifgfcchudbhdfgdhfffdhdfgyshhband li fhfchdnchnhhbfbbvhhfbbhjjjjjjjjjjjblguuuuuhylbfhvbhbcnbvhvcfhfhfjdjdfnfjjjjjjjjjjjiufhriuufrhhhhhhhiunikvfknffkcm ghhhhhhhhhhhhhhhhbnvjkcnjcnvckcnvzk.nvz.fjhguvnjlgfnvlnvgjgnvgjkgngkjgngnhnjvk .svvnksfjnhvgotghktiughitughhhhhhhhhhhhhhhhhhhnjutvvvvvvvvvvfkmdsa,lwqkroeriruerienncjchfjfufnjdhjbhffi vb civcnvbfhvvb vjhvckbv kkjvhicjlcnj xhcxjixcvxohckjncvkjcvncvnkjc bcvkbvbvknvcbkvcbcvkbvckbvckhvbkvbkvcbkvcbvcvxufuoeiiwjalxkmlamopsaisjsklasjljkldudsljhfbb jmkkkkkkkkkkkkkkvnnm vbmbbvchcgxlxjkhs hjdhfjfdhmxjnvhbvhfhfhffkididkdkdkdididuhfhvbvdsnm v,.kjhfs;erka.giuefwnojiiiiiighdklwppoeriutyghdfsknmal,wk;pkeoiruuuuuuuadsknwmlpoeijurbfhdskmal,;wpqoieurbfhdwkmlpoeirurghhewijokkkkkkkkkkdijjjjjjjjgrfjhduyfdhfhffgffffjdhbjcghhvgvihbvhfvggfbvfhgyigbhgugithjnggggggghriueowdsklbfheriuowpl;s,dmcnjbhbgrioeeeeeeeehfnurwi;ofnhrwi;knfhirwuolfhnitrw LOLOLOLOLOLLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOL

Storyboard Text

  • hi
  • hello unknown humanoid
  • k
  • i require your delectable food, you call pizza
  • make food
  • k
  • here
  • thx
  • wait
  • HoLd ThE mAyO!!!1111!!!
Explore Our Articles and Examples

Try Our Other Websites!

Photos for Class   •   Quick Rubric   •   abcBABYart   •   Storyboard That's TPT Store