CHEMIE
Updated: 2/22/2021
CHEMIE

Storyboard Text

  • To je prskavka, je to druh zábavní pyrotechniky.
  • Je hele tati, co je to?
  • Skládá se z kovového drátu, pyrotechnické směsi a dextrinu - lepidla na tapety.
  • A z čeho je vyrobená taková prskavka?
  • Pojď, ukážu ti to.
  • Ale jak to funguje?
  • Pyrotechnická směs je složená z dusičnanu (většinou barnatého), dřevěného uhlí a práškového hliníku nebo železa. Tyhle materiály při hoření vydávají vysoký světelný výkon.
  • Proto když zapálím prskavku, proběhne reakce dusičnanu s dřevěným uhlím, která zapálí kousky hliníku a železa. Ty pak odlétají, hoří na vzduchu a svítí. Někdy se taková hořící jiskřička přehřeje a rozprskne na víc menších.
  • To zní nebezpečně, může prskavka vybuchnout?
  • Nemůže. Reakce se neděje dostatečně rychle a spalování probíhá v řadě.