Świtezianka
Updated: 11/28/2020
Świtezianka

Storyboard Text

  • ''Jakiż to chłopiec piękny i młody?''
  • "Jaka to obok dziewica?"
  • ''Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, A w sercu lisie zamiary."
  • "[...] Zostań się, o luba ze mną!"
  • „Dochowaj, strzelcze, to moja rada:Bo kto przysięgę naruszy,Ach, biada jemu, za życia biada!I biada jego złej duszy!” 
  • "Piekielne wzywał potęgi,Klął się przy świętym księżyca blasku…"
  • "Po co żałujesz dzikiej wietrznicy, Która cię zwabia w te knieje, Zawraca głowę, rzuca w tęsknicy, I może jeszcze się śmieje?"
  • "Po wodnym pląsać krysztale. Do mnie tu, do mnie, tu będziem razem Porzuć wzdychania i żale, Daj się namówić czułym wyrazem:"
  • "Zapomniał strzelec o swej dziewczynie,Przysięgą pogardził świętą,Na zgubę oślep bieży w głębinie,Nową zwabiony ponętą."
  • Roztwiera paszczę otchłań podwodna, Kręc - onym nurtem pochwyca. Burzy się, wzdyma i wre aż do dna,Ginie z młodzieńcem dziewica. 
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family