https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/dreams-av-langston-hughes

”Dreams” och ”A Dream uppskjuten” av Langston Hughes

Lektionplaner av Kristy Littlehale

Hitta denna gemensamma kärna linje lärarhandledningen och mer som den i våra Middle School ELA High School ELA kategorier.

Drömfördröjda och Drömmar Lektionsplaner

Studentaktiviteter för Drömmar och A Dream Uppskjuten Inkludera:

Langston Hughes är en av de mest kända skribenterna, poeterna och dramatikerna i Harlem-renässansen av 1920-talet. Hans skrivande har en musikalisk kvalitet, Hughes påverkas starkt av jazzmusik. Han skrev om afrikansk amerikanska erfarenheter på många olika sätt, med inriktning på arbetarklassens liv. Han försökte inte glansa över slätten, arbetande folk i sin gemenskap; istället målade han dem i sina ord och gav läsarna en intim uppfattning om sina liv, deras kampar, deras segrar och deras smärta. I de två dikterna "Dreams" och "A Dream Deferred" fokuserar Hughes på de vanliga amerikanska drömmarna i början av 1900-talet - samma dröm som Martin Luther King, Jr. talar om i sitt " I Have A Dream " -tal: sant jämlikhet. I "Dreams" undersöker Hughes temat för vikten av att inte släppa drömmar, för utan drömmar är livet tomt och brutet. I "En drömutskjuten" undersöker Hughes den viktiga frågan om vad som händer när drömmar blir avskedade: blir de mer kraftfulla, eftersom kampen för jämlikhet gjorde med varje passande år? Medan Hughes skrev från ett unikt afroamerikanskt perspektiv, är hans dikter om drömmar relaterade till alla amerikaner som har förfulgt sina egna amerikanska drömmar.


Skapa en Storyboard 

(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)


Drömmar och A Dream Uppskjuten lektionsplaner, Student Aktiviteter och Grafiska Arrangörer

Jämföra ”Dreams” och ”A Dream Uppskjuten”

"Dreams" och "A Dream uppskjuten" TP-CASTT Jämförelse
"Dreams" och "A Dream uppskjuten" TP-CASTT Jämförelse

Exempel

Anpassa denna Storyboard

(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)

Använd Denna Uppgift med Mina Studenter

(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)


Använd den traditionella TP-CASTT-aktiviteten för att få eleverna att jämföra två dikter med liknande teman och ämnen. I följande exempel jämförs "Dreams" och "A Dream Deferred" för att lyfta fram det gemensamma temat för vikten av att hålla sig till drömmar och mål.


TP-CASTT Exempel på "drömmar"

T

TITEL

Jag tycker att titeln sannolikt handlar om drömmar. Kanske drömmarna vi har när vi sover? Eller mål i livet?
P

PARAFRAS

Dikten talar om vikten av att hålla sig på drömmar, för utan dem är livet tomt, meningslöst, brutet och ofantligt.
C

KONNOTATION

Berättaren använder ord som "dö, brutna vingar, gå, barren fält" och "frusna" för att markera den kalla och tomma bilden av ett liv utan drömmar och mål.
en

INSTÄLLNING / TONE

Berättarens ton är en brådskande och självförtroende. Berättaren uppmanar läsaren att fortsätta att hålla fast vid sina drömmar, och berättaren verkar veta vikten av att hålla sig till drömmar.
S

FLYTTA

I denna speciella dikt finns det ingen uppenbar skift mellan linjer eller stanser. Båda stanerna är varningar om vad som händer när någon ger upp hopp om sina framtida mål.
T

TITEL

Denna dikt handlar om vikten av att hålla sig till mål i livet. Det handlar inte om sovande drömmar, även om det ibland är där våra mål manifesteras.
T

TEMA

Diktens tema är att hålla fast vid mål och hopp om en dag att uppnå dem, för utan mål är livet brutet, tomt och utan syfte.

TPCASTT Exempel på "En drömuppskjuten"

T

TITEL

Titeln kan vara om en dröm blir avstängd till senare.
P

PARAFRAS

Berättaren undrar vad som händer med drömmar som är uppskjutna, och musesar om vad de gör i en serie likheter. Berättaren undrar om de torkar upp, fester, stinker illa, blir för gamla och söta, så som en tung last, eller så småningom explodera.
C

KONNOTATION

Berättaren använder jämförelser för att visa de olika sätten på vilka en dröm som släpps kan bli något annat för sig själv för den person som lägger av den. Berättaren använder ord och fraser som "torka upp, festa som en öm, stinka som rått kött, skorpa och socker över, sags," och "explodera" för att få tillgång till alla läsarens sinnen när man tänker på en viktig dröm.
en

INSTÄLLNING / TONE

Berättarens ton är verkligen nyfiken till slutet, när berättaren frågar kursivet om en dröm uppskjuten exploderar, vilket tycks vara mer kraftfullt - och till och med hoppas att det kommer.
S

FLYTTA

Skiftet inträffar efter den andra, långa stanzaen som frågar alla de olika sakerna som en dröm uppskjuten skulle kunna göra. I den tredje stanza verkar berättaren lite besegrad, som att det kanske inte händer något - men då, i den sista raden, berättar berättaren uppåt och kursivt, förmodligen förhoppningsvis att en dröm utsatt kan explodera.
T

TITEL

Jag hade rätt i mitt antagande att dikten kan handla om en dröm som blir avstängd för en stund, men berättaren frågar faktiskt vad det kan göra under tiden det blir avstängd.
T

TEMA

Diktens tema är att vara försiktig med vad en dröm som går för länge kommer att göra. Det kanske inte omedelbart tar en vägtull på drömmaren, men så småningom kan det bli för mycket och måste vara uppfyllt.

(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat "Kopiera Assignment", ändra beskrivningen av uppdraget i instrumentpanelen.)


Student Instruktioner

Utför en TP-CASTT jämförelseanalys av ”Dreams” och ”A Dream Uppskjuten”. Kom ihåg att TP-CASTT står för titel, Paraphrase, Klang, Attityd / Tone, Shift, titel, tema.


 1. Klicka på "Använd denna mall" från uppdraget.
 2. Välj valfri kombination av scener, tecken, objekt och text för att representera varje bokstav i TP-CASTT.
 3. Skriv några meningar som beskriver betydelsen eller innebörden av bilderna.
 4. Slutföra bilder, redigera och korrekturläsa ditt arbete.
 5. Spara och skicka storyboard till uppdraget.TP-CASTT Jämföra två Dikter Mall
TP-CASTT Jämföra två Dikter Mall

Exempel

Anpassa denna Storyboard

(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)


(Ändra denna grundläggande rubriken genom att klicka på länken nedan. Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)

Använd Denna Uppgift med Mina Studenter

(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)Poetiska Devices i ”A Dream Uppskjuten”

Poetiska Devices i "A Dream Uppskjuten"
Poetiska Devices i "A Dream Uppskjuten"

Exempel

Anpassa denna Storyboard

(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)

Använd Denna Uppgift med Mina Studenter

(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
När undervisning poesi, är det ofta bra att uppdatera eller införa studenter med tekniska ord. ”Liknelse", 'allitteration', 'samklang', 'bilder' och ’parallellism’ är några viktiga termer.

När du har läst dikten, be eleverna att göra en skattjakt med hjälp av Storyboard Skaparen. Ge dem listan igen och få dem att skapa en storyboard som skildrar och förklarar användningen av varje litterära inslag i dikten. De kommer att ha en absolut blast och få behärskning av orden.


Exempel på Literary Elements i ”A Dream uppskjuten”


BESKRIVNING EXEMPEL
Allitteration Repetition av konsonantljud vid början av ord i en mening eller linje ”Vad händer med en d bunt d eferred?”
Bilder Användningen av beskrivande eller bildspråk för att skapa levande mentala bilder som tilltalar alla sinnen ”Är det stinker som ruttet kött?”
parallel~~POS=TRUNC En form av upprepning i en mening eller tanke som betonar en idé eller fördjupar reaktionen till idén ”Är det torka upp / Like ett russin i solen? Eller gro som en sore- / och sedan köra?”
Samklang Upprepning av liknande konsonantljud i ändarna av ord ”Eller skorpa och sug ar ov er -”
Liknelse En jämförelse med hjälp av 'liknande' eller 'som' ”Kanske är det bara bottnar / Som en tung last.”


(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat "Kopiera Assignment", ändra beskrivningen av uppdraget i instrumentpanelen.)


Student Instruktioner

Skapa en storyboard som visar fem exempel på poetiska språk "A Dream uppskjuten".


 1. Klicka på "Använd denna mall" från uppdraget.
 2. Identifiera användning av litterära element i dikten.
 3. Sätt typen av litterära inslag i titeln rutan.
 4. Ge ett exempel från texten i rutan Beskrivning.
 5. Illustrera exemplet med hjälp av att använda en kombination av scener, karaktärer och objekt.Literary Element Spider Map Mall
Literary Element Spider Map Mall

Exempel

Anpassa denna Storyboard

(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)


(Ändra denna grundläggande rubriken genom att klicka på länken nedan. Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)

Använd Denna Uppgift med Mina Studenter

(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)Anslutning med teman som ”Dreams” och ”A Dream Uppskjuten”

En Raisin in the Sun - Ansluter Dina Drömmar
En Raisin in the Sun - Ansluter Dina Drömmar

Exempel

Anpassa denna Storyboard

(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)

Använd Denna Uppgift med Mina Studenter

(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
När eleverna jämföra och kontrastera dessa två dikter, kommer de sannolikt att tänka på sina egna förhoppningar, önskningar och mål i livet, och vad som skulle hända om de inte kan nå dem. Be eleverna att fundera över sin viktigaste dröm eller mål i livet, och använda Storyboard Creator för att göra en fem-cell skildring av deras framtida dröm. Låt dem förklara vad motiverade dem eller fick dem att besluta om dessa drömmar, och få dem inkludera vissa rädsla för hinder som kan komma i vägen. Låt eleverna presentera sina storyboard och sedan delta i en klassdiskussion om varför drömmar är viktigt att ha, och att följa.

Anslutning till dina drömmar Student Exempel

Bakgrund

Mitt namn är David, och mina föräldrar är invandrare från Ryssland. Min far är en kock på en restaurang, och min mamma arbetar i en klädaffär i vår närhet. De anlände i New York för 20 år sedan, och flyttade till vara nära min farbror, som bor i Boston.


Dröm

En dag skulle jag vilja äga min egen restaurang. Jag älskar att titta på min pappa laga mat, och han har lärt mig en hel del saker om äkta rysk matlagning. Jag önskar att min pappa ägde restaurangen, eftersom han då skulle kunna göra mer av sina egna timmar. Hans chef är också ganska hemskt ibland.


Varför denna dröm?

Min vän Kevin pappa äger en restaurang och gör tillräckligt med pengar för att försörja sin familj väl. Kevins pappa är väl respekterade i området och maten hans restaurang gör är läcker. Hans far tar en hel del stolthet i sin mat. Jag skulle vilja göra tillräckligt med pengar för att ta hand om min mamma och pappa en dag, eftersom de har offrat så mycket för att ta hand om mig.


Hinder för My Dream

Vissa hinder som kan komma i vägen är att inte ha tillräckligt med pengar för att öppna min egen restaurang, eller problem med att få ett lån. Jag måste också se till att jag får bra betyg så att jag kan gå till en bra kulinariska skolan när jag examen.


Hur ska jag uppnå denna dröm?

Jag kommer att få bra betyg så att jag kan delta i en mycket prestigefylld Culinary Institute. Då kommer jag att arbeta mycket hårt och göra ett namn för mig själv i branschen. När jag får tillräckligt med pengar, kommer jag att öppna en restaurang som har en stor atmosfär, god mat och bra personal. Jag kommer att se till att jag är en rättvis chef som behandlar mina anställda respektfullt.


(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat "Kopiera Assignment", ändra beskrivningen av uppdraget i instrumentpanelen.)


Student Instruktioner

Skapa en storyboard som visar en dröm som du har. Använd mallen storyboard för att guida dig.

 1. Klicka på "Använd denna mall" från uppdraget.
 2. Skriv en kort förklaring under varje cell, med hjälp av mallen för att hjälpa dig.
 3. Skildra varje cell med hjälp av en kombination av scener, tecken, objekt och textables.Anslutning Till Dina Drömmar Activity Mall
Anslutning Till Dina Drömmar Activity Mall

Exempel

Anpassa denna Storyboard

(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)


(Ändra denna grundläggande rubriken genom att klicka på länken nedan. Du kan också skapa dina egna på Quick Rubric.)

Använd Denna Uppgift med Mina Studenter

(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)Harlem Renaissance

Harlem Renaissance var en blomning av konsten i Harlem, New York under 1910-1930-talet, med rörelsens höjd på 1920-talet. Under åren som frigjordes slavmigration till norr, och under Jim Crow-tiden i söder, blev Harlem ett paradis för afroamerikaner som söker ett bättre, jämnt liv. När samhället växte, bodde också de afrikanska amerikanernas identitet där. Harlem-renässansen blev vad Alain Locke kallade "New Negro", där afroamerikaner definierade sig genom sina kamrater, och inte genom ett system som dominerades av vita män. Några av de mer populära artisterna, musikerna och författarna som kommer från denna viktiga kulturrörelse är:Lär eleverna mer om Harlem Renaissance på History.com.


En kort sammanfattning av "Dreams" och "A Dream Dreamed"

"Drömmar" är en kort, traditionell två-stanza dikt. Varje stanza består av 4 linjer och följer ett strikt abcb-defyramsschema . Den första stanza uppmanar läsaren att hålla fast vid drömmar, för om de dör, är livet som en "trasig vinge som inte kan flyga". Den andra stanza uppmanar återigen läsaren att hålla fast vid drömmar, för när de går, livet är ett "fräckt fält fruset med snö". Båda bilderna är bilder av förtvivlan och tomhet, och belyser en värld där människor har gett upp.

"En drömuppskjuten" är en kort, icke-traditionell dikt bestående av fyra stanser av olika längder. Berättaren börjar genom att be läsaren att överväga vad som händer med en dröm som är uppskjuten och fortsätter att spekulera i de efterföljande raderna. Berättaren undrar om drömmen torkar, eller festerna börjar "stinka som rått kött", eller blir sötare med åldern. Berättaren antar då att det kanske bara börjar sjunga, som en tung last hålls för länge. Berättaren överraskar läsaren i slutet av dikten med en kursiv slutlinje som lämnar läsaren undrar om en dröm utsätts blir kraftfullare, som berättaren undrar: "Eller exploderar det?"


Viktiga frågor för undervisning av dikter "Drömmar" och "En drömutskjuten"

 1. Varför är drömmar viktiga?
 2. Hur kan våra drömmar motivera oss?
 3. Vad är några hinder som kan uppstå när man väntar på att driva sina drömmar?


Skapa en Storyboard 

(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)Bild~~POS=TRUNC Erkännanden


Hjälp Share Storyboard That!

Letar du Efter Mer?

Kolla in resten av våra lärare Guider och lektionsplaneringar!


Visa alla lärares resurser


Våra Affischer på ZazzleVåra Lektioner på Lärare Pay LärareClever Logo Google Classroom Logo Student Privacy Pledge signatory
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/dreams-av-langston-hughes
© 2019 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
Starta My Free Trial
Utforska Våra Artiklar och Exempel

Kolla in vår Andra Webbplatser!

Photos for Class - Sök efter School-Safe, Creative Commons foton! (Det citerar Även för dig!)
Quick Rubric - lätt man gör och Share snygg rubriker!
Föredrar ett annat språk?

•   (English) Dreams and A Dream Deferred   •   (Español) Sueños y un Sueño Postergado   •   (Français) Les Rêves et le Rêve Sont Reportés   •   (Deutsch) Träume und ein Traum Aufgeschoben   •   (Italiana) Sogni e A Dream Deferred   •   (Nederlands) Dromen en A Dream Deferred   •   (Português) Sonhos e um Sonho Adiado   •   (עברית) חלומות חלום נדחה   •   (العَرَبِيَّة) الأحلام والحلم المؤجل   •   (हिन्दी) ड्रीम्स और ए ड्रीम डिफर्ड   •   (ру́сский язы́к) Мечты и сон   •   (Dansk) Drømme og A Dream Udskudt   •   (Svenska) Drömmar och A Dream Uppskjuten   •   (Suomi) Unet ja Unelma Laskennalliset   •   (Norsk) Drømmer og A Dream Utsatt   •   (Türkçe) Düşler ve Bir Rüyanın Ertelendi   •   (Polski) Dreams and A Dream Odroczył   •   (Româna) Visele și un vis Amânat   •   (Ceština) Sny a sen Odložený   •   (Slovenský) Sny a sen Odložené   •   (Magyar) Álmok és egy Álom Halasztott   •   (Hrvatski) Snovi i san Odgođeni   •   (български) Сънища и Мечта се Отлагат   •   (Lietuvos) Sapnai ir Svajonėmis Atidėtojo   •   (Slovenščina) Sanje in Sanje Odloženo   •   (Latvijas) Sapņi un Sapnis Atliktais   •   (eesti) Dreams ja Unistus Edasi