https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/jordens-struktur
Earth Structure Lesson Planer

När det gäller jorden har planeten mer än möter ögat. Skikten under jordytan varierar alla, var och en med sina egna egenskaper. Dessutom har rörelsen av tektoniska plattor i jordens mantel format och förändrat landmassorna till hur vi känner dem att se ut idag. När eleverna lär sig om jordens lager kan de förstå hur saker som vulkaner bildas och har en solid grund för andra jordvetenskaper!


Studentaktiviteter för Jordens StrukturJordens bakgrund

Jorden är ungefär en sfärisk form, med en genomsnittlig radie på cirka 4 000 mil. Den består av olika lager: inre kärna, ytterkärnan, manteln, skorpan och atmosfären. Cirka 70% av jordens yta är täckt av vatten med ett genomsnittligt djup på 2,5 mil tack vare floder och dammar. Den steniga planeten är omgiven av ett lager av gaser som kallas atmosfären. Atmosfären består av huvudsakligen kväve, men innehåller också syre, argon och koldioxid. Denna atmosfär skyddar oss och hjälper till att upprätthålla livet på jorden.

Kärnan är i mitten av jorden. Den delas upp i den yttre kärnan och den inre kärnan . Den inre kärnan är solid och består av en järn-nickellegering. Det är mycket varmt, med en temperatur som antas vara cirka 5 500 ° C. Den yttre kärnan är också gjord av järn och nickel och omger den inre kärnan. Den yttre kärnan är under mindre tryck än den inre kärnan och är i flytande tillstånd.

Manteln sitter under jordskorpan och är det tjockaste skiktet på jorden, med en genomsnittlig tjocklek på 1 800 mil. Manteln utgör nästan 85% av jordens volym. Den består av silikatstenar som är rika på magnesium och järn. Manteln är halvsmält och rör sig. Ojämn värme i manteln orsakar konvektionsströmmar och det betyder att magma rör sig ständigt. Het magma reser sig mot jordskorpan, svalnar sedan och sjunker ner mot den varmare kärnan.

Skorpan är ett tunt stenigt lager som omger planeten. Det skiljer sig från manteln under den. Det består av massor av olika typer av stolliga, metamorfa och sedimentära bergarter. Skorpan är inte jämnt tjock och varierar från 3-30 miles tjock. Den tjockaste delen av jordskorpan kallas kontinental skorpa och finns där det finns mark. Den tunnaste delen av jordskorpan kallas oceanisk skorpa och finns under hav. Skorpans temperatur varierar med djupet: ju djupare du går, desto varmare är den.

Jordens yta delas upp i bitar som kallas tektoniska plattor . Linjen där två plattor möts kallas en gräns eller en fellinje. Den största av alla tektoniska plattor är Pacific Plate, som sitter under Stilla havet och har ett område på 103 miljoner km 2 . Dessa plattor rör sig ständigt, men inte så snabbt; de rör sig bara några centimeter varje år. De rör sig på grund av magas rörelse i manteln; plattorna "flyter" ovanpå manteln. Ibland fastnar plattorna och rör sig inte förbi varandra. Detta lagrar elastisk potentiell energi och när plattorna glider, frigörs denna energi som seismiska vågor. Om den frigjorda energin är tillräckligt stor kan dessa seismiska vågor vara mycket stora och kallas jordbävningar.

Interaktionen mellan plattorna är antingen konvergerande, divergerande eller transformerar gränser . Vid en konvergent gräns rör sig plattorna mot varandra. Om gränsen är mellan oceanisk skorpa och kontinental skorpa, kommer den oceaniska skorpan att röra sig under (subdukt) den kontinentala plattan eftersom den oceaniska skorpan är tätare. Om två oceaniska plattor möts kommer den tätare plattan att underkastas under den mindre täta plattan. När två kontinentala plattor möts, skjuter de upp mot varandra och kan bilda bergskedjor. Vid en divergerande gräns rör plattorna sig från varandra. Ny skorpa bildas av het magma som stiger upp och skjuter upp från manteln genom utrymmet mellan plattorna. Ett exempel på detta är Mid-Atlantic Ridge. Varje år växer Atlanten bredd med 2,5 cm på grund av att ny litosfär skapas. Vid en transformationsgräns rör sig plattorna förbi varandra. Gränsen mellan den nordamerikanska plattan och Stillahavsplattan är ett exempel på denna interaktion.


Hitta fler lektionsplaner och aktiviteter som dessa i vår vetenskapskategori!
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/jordens-struktur
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.