Mer Bild
Uppslagsverk
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/undervisning-atoms/delar-av-atomen

Aktivitetsöversikt


Vi trodde en gång att atomer är odelbara, men vi vet nu att de är gjorda av tre subatomära partiklar: proton , neutron och elektron . Denna aktivitet hjälper till att stärka platsen, massan och laddningen av dessa partiklar och betydelsen av två viktiga ordförråd: atomnummer och massantal . Eleverna kommer att identifiera varje del av en atom och beskriva hur man hittar sina atom- och massantal.

  • Protonen och neutronen finns i atomens kärna. Protonen har en relativ massa på 1 amu och en relativ laddning på +1. Neutronen har en relativ massa på 1 amu och en neutral laddning. Det mesta av atomens massa finns i den lilla, täta kärnan eftersom dessa två partiklar är de mer massiva av de tre.

  • Elektronen har som jämförelse nästan 2000 gånger mindre än en proton eller neutron. Det innebär att det skulle ta cirka 2000 elektron för att motsvara massan för en proton. Eftersom de största atomerna vi känner till endast har 118 elektroner, bidrar elektronen nästan ingenting till atomen när det gäller massa. Var och en har dock en relativ laddning på -1.

  • Atomnumret definieras som antalet protoner i en atom. Eftersom atomer är elektriskt neutrala berättar atomantalet också hur många elektroner som finns i en neutral atom.

  • Massantalet är helt enkelt atomens massa. Eftersom protonerna och neutronerna bidrar med massan till atomen berättar massantalet antalet protoner och neutroner kombinerade.


Mall och Klass Instruktioner

(Dessa instruktioner är helt anpassningsbara. När du har klickat på "Kopiera aktivitet", uppdatera instruktionerna på fliken Redigera i uppgiften.)Elevens instruktioner

Skapa ett atomdiagram och förklara delarna av en atom, fokusera på deras atomnummer, massa och laddning.

  1. Klicka på "Starta tilldelning".
  2. I den första raden, identifiera och beskriv varje del av atomen med hjälp av pilar och texter.
  3. I den nedre raden, beskriv vad atom- och massnummer är.
  4. Använd lämpliga karaktärer och föremål, såväl som Atom-modellen som finns i "Science"
  5. Spara och avsluta när du är klar.

Lektionsplan Reference

*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/lesson-plans/undervisning-atoms/delar-av-atomen
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office