https://www.storyboardthat.com/sv/space-words/svart-hål

Ett svart hål är ett utrymme där gravitationens drag är så stark att även ljus inte kan fly. Detta händer när en stor mängd materia upptar ett litet utrymme.

Ett svart hål är ett litet utrymme där tyngdkraften är väldigt hög, eftersom det är en stor mängd materia som kläms in i ett mycket litet utrymme. Svarta hål är osynliga. De kan inte ses, eftersom ljus eller andra typer av elektromagnetisk strålning inte kan fly inifrån. Forskare vet att svarta hål existerar från de effekter som det stora gravitationsfältet har på omgivningen. Uttrycket "svart hål" var coined av John Wheeler.

År 1783 föreslog John Michell först att det kunde finnas en kropp i rymden som har en massa som är så stor att även ljus inte skulle fly. Einsteins vetenskapliga revolution, hans relativitetsteori, förändrade hur vi tänker och förstår gravitationen. Einsteins teorier beskrev tyngdkraften som vridning av rymdtid och detta uppmuntrade forskare att tänka igen om möjligheterna till svarta hål. Med hjälp av Einsteins relativitetsteori beräknade Karl Schwarzschild raden av en sfär där, om all sfärens massa skulle komprimeras till ett litet utrymme, skulle materia och ljus inte kunna fly. Denna gräns mellan där ljuset kan och inte kan fly är känt som händelsehorisonten.

De flesta svarta hålen bildas i slutet av en stjärnas liv. De förekommer när stjärnans kärna sammanfaller i sig orsakar en supernova-explosion. Solen i vårt solsystem kommer aldrig att bli ett svart hål eftersom det inte är massivt nog. Stjärnor måste ha en massa flera gånger vår Suns bild för att bilda svarta hål. Svarta hål som är mycket stora är kända som supermassiva svarta hål. Dessa har en massa på en miljon gånger vår Suns massa eller mer. Stora galaxer anses ha ett supermassivt svart hål i mitten. Observationer av vår galax, Vintergatan, har visat att det finns ett supermassivt svart hål i mitten.

Hur använder jag det här?

De illustrerade guide storyboardsna har lätt smältbar information med en visuell för att stimulera förståelse och retention. Storyboard That är passionerat om studentbyrån, och vi vill att alla ska vara berättare. Storyboards ger ett utmärkt medium för att visa vad studenterna har lärt sig och att lära ut för andra.

Student Presentation av ett Storyboard
  • Tilldela en termin/person/event till varje elev för att slutföra sin egen storyboard
  • Skapa ditt eget bilduppslagsverk över ett ämne du studerar
  • Skapa ett bilduppslagsverk av personerna i din klass eller skola
  • Lägg upp storyboards till klassens och skolans sociala mediekanaler
  • Kopiera och redigera dessa storyboards och använd som referenser eller bilder
Läs mer om stjärnorna och andra himmelkroppar i vår illustrerade guide till astronomi!
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/space-words/svart-hål
© 2022 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.