Superhero
Uppdaterad: 5/26/2021
Superhero
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
POW Lesson Plans

Storyboard That som Comic Maker

Av Anna Warfield

En komisk är en visuell berättelse genom bilder. Ord används ofta i en kombination av onomatopoeia, berättande, och text bubblor. Bilderna är enkla scener och förändringar i aktion eller plats ske genom att använda flera celler. Comics få sitt namn från ordet betyder ”rolig”. Inte alla serier är humoristisk, men namnet började med politiska tecknade serier och andra bilder tryckta i tidningar som ofta var humoristisk ...
Heroes Lesson Plans

Olika Typer av Heroes i Litteraturen

Rebecca Ray

Certain protagonists are considered to have universal qualities and these qualities are called archetypes. Archetypes have similar characteristics throughout literature and make unpredictable characters easier to understand. One archetype is the hero - defined as a person who is admired or idealized for courage, outstanding achievements, or noble qualities. However, there is more than one hero archetype.


Check out some of our other educational blog posts!


Storyboard Beskrivning

A super hero has a superhuman ability - Types of Heroes.

Storyboard Text

  • Watch out! That lamp is falling!
  • RESCUE!
  • Wow! You can FLY?