Frågor om fjärrutbildning? Klicka här

SWOT Analysis Example
Uppdaterad: 9/29/2016
SWOT Analysis Example
Denna storyboard skapades med StoryboardThat .com
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Use Storyboard That for Visual Vocabulary

SWOT-analys

Genom Nathanael Okhuysen

När strategiska beslut fattas finns det många faktorer att överväga. Det är lätt att bli överväldigad av relaterade omständigheter, alternativ och data. En SWOT-analys, eller SWOT-matris, är en beslutsram för att fokusera på strategiskt viktiga inslag i denna jumble. SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter, hot. Dessa fyra kategorier beskriver huruvida en aspekt av beslutet är negativ eller positiv, och huruvida den är extern eller intern för organisationen. En grundlig SWOT-analys kan vara ryggraden för den strategiska strategiska planeringen.
Check out some of our other business articles!Storyboard Beskrivning

Example SWOT Analysis Template - What is a SWOT analysis?

Storyboard Text

  • Strengths
  • Internal
  • Weaknesses
  • Positive
  • Opportunities
  • SWOT
  • Threats
  • Negative
  • External
Över 14 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Family