PEST
Uppdaterad: 12/20/2016
PEST
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
PEST Analysis

PEST-analys

Genom Nathanael Okhuysen

När man förbereder sig för framtiden, deltar företagen i strategisk planering. Denna process tittar på faktorer både inom och utanför företaget, och använder ofta SWOT-analys eller liknande ramar för att organisera den genererade informationen. Strategisk planering som granskar externa faktorer kallas miljöskanning.


Kolla in några av våra andra affärsartiklar!Storyboard Beskrivning

PEST analysis storyboard - political, economic, social / cultural, and technology

Storyboard Text

  • Political
  • Economic
  • • Existing and upcoming legislation • Governmental and political stability • Taxes, tariffs, regulations, labor laws, etc.
  • Social/Cultural
  • P.E.S.T.
  • • Health of the overall economy • Unemployment • Interest rates, inflation, exchange rates, etc.
  • Technological
  • • Demographics • Education, health, class structure • Cultural norms and attitudes
  • • Recent technological developments • R&D activities • Rate and scope of technological changes