Frågor om fjärrutbildning? Klicka här

Digestion Narrative
Uppdaterad: 8/26/2019
Digestion Narrative
Denna storyboard skapades med StoryboardThat .com
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:

Modellering i Science med Storyboard That

Av Oliver Smith

Modellering gör det möjligt för oss att känna till vad och varför något händer. Konceptuella modeller är delade och uttryckliga representationer eller analogier av fenomen och används av forskare för att hjälpa dem att förstå världen runt oss. Modeller används inom alla vetenskapsområden och erbjuder externa versioner av mentala koncept. Modeller är inte en perfekt representation; de är en förenklad version av ett system som belyser vissa områden samtidigt som man ignorerar andra.
Check out some of our other educational articles!


Storyboard Beskrivning

How is food digested? Use digital storytelling in science with comics!

Storyboard Text

 • What would you like?
 • I'll go for a turkey sandwich with lettuce and tomato.
 • Amber is hungry, so she goes to a store to buy some food.
 • She decides to order a turkey sandwich.
 • Amber takes a bite. First the food is chewed which breaks it up into smaller pieces. The turkey sandwich is also mixed with saliva that contains enzymes.
 • The partially digested food, known as a bolus, then passes through a tube called the esophagus. A muscular wave-like motion called peristalsis moves the bolus down the tube.
 • The bolus reaches the end of the tube and lands in the stomach. The bolus is mixed gastric juices to make a thick liquid called chyme.
 • The bolus then passes through the stomach to the small intestines. There, the chyme is mixed with enzymes and bile to help further break down the food.
 • Enzymes are produced in the pancreas. Bile is produced in the liver and stored in the gall bladder.
 • As the food moves along the small intestines, some of the nutrients are absorbed into the blood.
 • The food then passes into the large intestines where water is reabsorbed. What is left is food that can't be digested known as feces. Feces leave the alimentary canal through the anus.
Över 14 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Family