Frågor om fjärrutbildning? Klicka här

Force Diagrams
Uppdaterad: 1/27/2020
Force Diagrams
Denna storyboard skapades med StoryboardThat .com
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:

Modellering i Science med Storyboard That

Av Oliver Smith

Modellering gör det möjligt för oss att känna till vad och varför något händer. Konceptuella modeller är delade och uttryckliga representationer eller analogier av fenomen och används av forskare för att hjälpa dem att förstå världen runt oss. Modeller används inom alla vetenskapsområden och erbjuder externa versioner av mentala koncept. Modeller är inte en perfekt representation; de är en förenklad version av ett system som belyser vissa områden samtidigt som man ignorerar andra.
Check out some of our other educational articles!


Storyboard Beskrivning

Force Diagrams | Help students understand force with examples!

Storyboard Text

 • 
 • 
 • 
 • 
 • A rocket accelerating upwards
 • 
 • 
 • 
 • Thrust
 • A boat floating in the water
 • 
 • 
 • 
 • Upthrust
 • At the bottom of a bungee jump where the person is stationary
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Force from the Bungee Cord
 • A person rappelling down the wall of a building with a rope
 • 
 • Pull of the Rope
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • Push from the Wall
 • Friction
 • The forces are unbalanced as the rocket is accelerating upwards. The thrust must be larger than the weight and the drag. The resultant forces have an upwards direction.
 • Image Attributions:13:13 Abseiling 3 (https://www.flickr.com/photos/schrodingers_duck/3276915554/) - schrodingersduck - License: Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)Space Shuttle 30th Anniversary (https://www.flickr.com/photos/gsfc/5613449925/) - NASA Goddard Photo and Video - License: Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)volaaaa!!! (https://www.flickr.com/photos/nettaphoto/4695923614/) - nettaphoto - License: Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)Boat (https://www.flickr.com/photos/uponnothing/4974487213/) - The Manual Photographer - License: Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
 • Weight
 • 
 • 
 • 
 • Drag
 • The boat is stationary, so the forces are balanced. The upthrust and the weight of the boat must be equal in magnitude, but opposite in direction.
 • Weight
 • 
 • The person at this point is stationary, so the forces must be balanced. This means the person's weight and the force from the rope must be equal in size, but opposite in direction.
 • Weight
 • 
 • The forces are balanced, as the person is not moving. The vertical component of the pull of the rope and the friction are equal and opposite to the person's weight. The horizontal component of the pull of the rope is equal and opposite to the push from the wall.
 • 
 • Weight
 • 

Bild~~POS=TRUNC Erkännanden

Över 14 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Family