The Greenhouse Effect

Uppdaterad: 8/26/2019
The Greenhouse Effect
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Greenhouse Gases Lesson Plans

Växthuseffekt och Global Uppvärmning

Lektionplaner av Oliver Smith

En av de största utmaningarna som vår studenters generation kommer att möta är klimatförändringar. Under många år har forskare kopplat de ökade genomsnittliga globala temperaturerna till den ökade mängden koldioxid och andra växthusgaser i vår atmosfär. Dessa gaser verkar som glaset i ett växthus - släpper strålning igenom, som värmer planeten, men inte tillåter värmen att fly. Följande aktiviteter hjälper eleverna att förstå hur denna process fungerar och de åtgärder de kan vidta för att hjälpa.


Växthuseffekten och den Globala Uppvärmningen

Storyboard Beskrivning

The Greenhouse Effect on the Earth - The Sun's rays of sunlight have both light and heat energy. The atmosphere keeps heat in like a greenhouse does.

Storyboard Text

  • 
  • 
  • 
  • 
  •