FOILS - Romeo and Juliet

Uppdaterad: 2/27/2019
FOILS - Romeo and Juliet
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Foil Characters

Folie~~POS=TRUNC Tecken

Lektionsplaner av Rebecca Ray

Folier används i alla typer av litteratur. Ett tecken som uppvisar motsatta eller motstridiga egenskaper till en annan karaktär kallas en folie. Folie tecken kan vara antagonister, men inte alltid. Ibland kommer folier till och med andra tecken bredvid huvudpersonen. När en författare använder en folie vill de se till att läsaren plockar upp viktiga attribut och egenskaper hos huvudpersonen. Av denna anledning är folier viktiga att se upp för!


Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

Foil Characters student activity. Example of foil characters in Romeo and Juliet.

Storyboard Text

 • Benvolio
 • MAIN CHARACTER
 • Even Keeled
 • Friend
 • Passive
 • Tybalt
 • FOIL CHARACTER
 • Family
 • Fights
 • Quick Temper
 • In the opening scene of Romeo and Juliet, Benvolio has a run in with Tybalt. When Benvolio tries to stop the fighting of a group of servants, Tybalt jumps in trying to fight. As a result, Benvolio is seen as a peacemaker.
 • Montague
 • In the opeining scene, the audience is introduced to Tybalt, the Prince of Cats. His first words are "What, art thou drawn among these heartless hinds...talk of peace! I hate the word, As I hate hell, all Montagues, and thee" This shows his quick temper.
 • Capulet