TPCASTT Template

TPCASTT Template
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
TPCASTT Akronym för Litterär Analys

TPCASTT Poetry Analysis

Lektionsplaner av Rebecca Ray

Poesi är potentiellt den mest uttrycksfulla litteraturformen. Det framkallar känslor, sätter stämningar, berättar om historier och skapar djupa och djupa och universella känslor i sina läsare. Men samma kvalitet gör poesin svårare att analysera än prosa, och kan vara frustrerande för orubbliga elever. Undervisning eleverna att titta på en dikt med en order av operation i åtanke ger dem en ram för att starta sin analys. TPCASTT står för titel, parafras, konnotation, inställning / ton, skift, titel, tema. Denna metod är utmärkt för att börja eleverna läsa och leda till lite assistans från instruktören. TPCASTT poesianalys förstärker centrala teman och säkerställer att eleverna förstår de viktiga begreppen i varje dikt. Använd några eller alla aktiviteter i den här undervisningsguiden för att få dina elever upphetsade om poesi!
Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

TPCASTT Template | Teach poetry analysis with storyboards! Use this TPCASTT template to get your students started.

Storyboard Text

  • T - TITLE
  • P - PARAPHRASE
  • C - CONNOTATION
  • A - ATTITUDE / TONE
  • S - SHIFT
  • T - TITLE
  • T - THEME
Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen