A Bird tog sig Fram på Walk Poem Structure
Uppdaterad: 4/5/2017
A Bird tog sig Fram på Walk Poem Structure
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
A Bird Came Down the Walk Lesson Plans

A Bird tog sig fram på Walk av Emily Dickinson

Lektionplaner av Elizabeth Pedro

"En fågel kom ner promenad" av Emily Dickinson är en dikt som beskriver det korta mötet mellan berättaren och en fågel.


A Bird tog sig Fram på Walk

Storyboard Beskrivning

A Bird tog sig Fram på Walk Poem Structure Storyboard

Storyboard Text

  • STANZA EN
  • STANZA TVÅ
  • STANZA TRE
  • Lines: 4 Rhyme schema: ABCB Betydelse: Berättaren klockor som en fågel delar en mask i två delar och äter det.
  • Lines: Rhyme Schema: Betydelse:
  • Lines: Rhyme Schema: Betydelse: