Arbetsblad för Matsmältningssystem
Uppdaterad: 1/1/2020
Arbetsblad för Matsmältningssystem
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Digestive System Lesson Plans

Matsmältningssystemet

Lektionplaner av Oliver Smith

Klyvning är den process där maten vi äter bryts ned i näringsämnen som kan användas av kroppen. Kolhydrater delas upp i socker, som kan användas vid andning. Proteiner bryts in i aminosyror, som kan användas för tillväxt och reparation i våra kroppar. Matsmältningssystemet har ett antal olika, väl anpassade delar som arbetar tillsammans för att ta mat från bittstorlek till användbara molekyler som din kropp kan använda. Följande aktiviteter syftar till att introducera eleverna till denna process med roliga visuella hjälpmedel.


Matsmältningssystemet

Storyboard Beskrivning

Låt eleverna märka matsmältningssystemet med det här kalkylbladet! Anpassa så mycket eller så lite du vill,

Storyboard Text

  • namn Datum
  • Märkning av matsmältningssystemet
  • gallblåsan MAGE MUN STORA INTESTINER SMÅ INÄLVOR MATSTRUPE ANUS BUKSPOTTKÖRTELN LEVER
  • Anvisningar: Märk delarna i matsmältningssystemet. Beskriv varje del i utrymmet under diagrammet och notera matens passage genom matsmältningssystemet