Beställa mat på Franska
Uppdaterad: 8/20/2017
Beställa mat på Franska
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Salut! Master French with Storyboard That

Franska Dialoger för Nybörjare

Lektionplaner av Bridget Baudinet

Att introducera eleverna till sitt första funktionella ordförråd och franska samtalen kräver vanligtvis demonstration genom dialog. Eleverna kan läsa dialogscenarier i en lärobok, lyssna på ljudklipp eller se en kortfilm för att först lära sig hur francofoner utbyter hälsningar och går igenom det dagliga livet. När studenterna har fått lämpligt ordförråd är följande aktiviteter ett bra sätt för studenter att öva på att skriva meningar och sedan kan de öva på att läsa högt.


Inledande Franska Dialoger

Storyboard Beskrivning

Beställa mat i Franska - Fransk Dialog Praktik

Storyboard Text

  • Bonjour.
  • Bonjour. Un caf É, s'il vous plaDet.
  • Je vous en prie.
  • Merci.
  • Trois euro, Mademoiselle.
  • C'est combien, le café ?