Caged Bird: Literary Elements

Caged Bird: Literary Elements
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Caged Bird av Maya Angelou

"Caged Bird" av Maya Angelou

Lektionsplaner av Lauren Ayube

Publicerad 1983 i Maya Angelous diktsamling Shaker, Why Don't You Sing , “Caged Bird” handlar om upplevelser och livssyn för en fri fågel kontra en burfågel. Metaforen för de två fåglarna illustrerar skillnaden mellan privilegium och makt, och lidande och motståndskraft. Det symboliserar också skillnaden mellan afroamerikaner och vita människor under Civil Rights Movement.


Fågel i bur

Storyboard Beskrivning

Metafor, personifiering, alliteration

Storyboard Text

  • LIKNELSE
  • PERSONIFIERING
  • UPPREPNING
  • En metafor är när något är symboliskt för något annat. Hela dikten är en metafor: den fria fågeln representerar vita människor och den burfågeln representerar förtryckta afroamerikaner.
  • Personifiering är när mänskliga egenskaper och handlingar ges till icke-människor. Ett exempel på detta är linjen "och passatvindarna mjuka genom de suckande träden." Det är som om träden suckar av sorg.
  • Upprepning är när poeten använder samma ord eller grupp av ord många gånger. Ett exempel på detta är, "Och hans melodi hörs på en avlägsen fjärran kulle , för den burade fågeln sjunger av frihet."
  • "Caged Bird" litterära element
Över 20 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen