De Inkräktare - Ordförråd
Uppdaterad: 4/5/2017
De Inkräktare - Ordförråd
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
The Interlopers Lesson Plans

De Inkräktare från Saki

Leksjonsplaner av Rebecca Ray

"Interlopers" ligger i Karpaterna, med två feudande män, Ulrich och Georg, som söker efter varandra. Dessa två motståndare är inblandade i en landskonflikt som går tillbaka tre generationer, då landet hävdades av Ulrichs familj. Ulrich, utgår ifrån att Georg pratar på sitt land, går ut på jakt efter honom med avsikt att skjuta honom. Men när männen kommer ansikte mot ansikte ingriper ödet och ett stort träd faller på männen och fångar dem.


de Inkräktare

Storyboard Beskrivning

De Inkräktare Ordlista aktiviteter

Storyboard Text

  • POCHERA
  • INGEN JAKT
  • FÖRENA
  • INTERLOPER
  • Minns du inte vad han har gjort för dig?
  • Du kan inte vara vänner !?
  • (V.) att olagligt jaga eller fånga spel, vanligen på landet av en annan.
  • (V.) att gottgöra eller att göra upp efter en oenighet.
  • (N.) En person som blir inblandad i en plats eller situation där de inte ville eller inte anses tillhöra.
  • "De Inkräktare" Ordförråd