Delar av en Växtcell

Delar av en Växtcell
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Grundläggande Celler Lektionsplaner

Växt- och Djurceller

Av Oliver Smith

Celler är byggstenarna i allt levande. Termen "cell" myntades först av Robert Hooke på 1500-talet när han studerade olika föremål med de nyuppfunna mikroskopen. Följande aktiviteter är utformade för att hjälpa eleverna att förstå skillnaden mellan och funktioner hos både växt- och djurceller.
Grundläggande Celler

Storyboard Beskrivning

Delar av en Växtcell

Storyboard Text

 • VAKUOLEN
 • CYTOPLASMAN
 • KÄRNA
 • CELLVÄGG
 • Ett utrymme fyllt med cellsap som håller cellen turgid
 • Där majoriteten av aktiviteterna äger rum
 • Innehåller DNA och kontrollerar cellens funktioner
 • MITOKONDRIER
 • Tillverkad av cellulosa och förstärker cellen
 • KLOROPLAST
 • DELAR AV CELLEN
 • CELLMEMBRANET
 • RIBOSOMER
 • Där majoriteten av andning sker
 • Innehåller klorofyll och det är där fotosyntes händer
 • Där proteinsyntes förekommer
 • Där proteinsyntes förekommer
Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen