Effekter av Global Uppvärmning

Effekter av Global Uppvärmning
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Växthusgaser Lektionsplaner

Växthuseffekt och Global Uppvärmning

Av Oliver Smith

En av de största utmaningarna som vår elevers generation kommer att möta är klimatförändringarna. Följande aktiviteter hjälper eleverna att förstå hur den globala uppvärmningen fungerar och vilka åtgärder de kan vidta för att hjälpa dem.
Växthuseffekten och den Globala Uppvärmningen

Storyboard Beskrivning

Effekter av Global Warming diagram poster grafisk arrangör - Skapa en PSA

Storyboard Text

  • ÖKAR HAVSTEMPERATUREN
  • STIGANDE HAVSNIVÅER
  • Temperaturen i havet stiger på grund av smältning av is och värmeexpansion.
  • De genomsnittliga havsnivåerna ökar som en följd av smältande is och termisk expansion. Denna stigande havsnivå kan orsaka kustflod.
  • A.DÉLJUGA PINGVINER
  • EFFEKTER AV GLOBAL UPPVÄRMNING
  • SMÄLTANDE POLÄR IS
  • Mängden ledigt utrymme förA.d é Ljuga pingvin har fått mindre som leder till färre pingviner
  • Som genomsnittliga temperaturerökaPolär is smälter.

Bild~~POS=TRUNC Erkännanden

Över 25 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen