Element, Föreningar och Blandningar Ordförråd
Uppdaterad: 10/4/2017
Element, Föreningar och Blandningar Ordförråd
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Compounds and Mixtures Lesson Plans

Element, Föreningar och Blandningar

Lektionplaner av Oliver Smith

Allt runt oss är gjord av atomer: kläderna vi bär, luften vi andas, vattnet vi dricker och oss själva. Dessa atomer bildar ungefär 92 naturligt förekommande element på jorden, som sedan bildar allt vi vet. Resultatet av dessa kombinationer kan komma i form av element, föreningar eller blandningar, beroende på deras atomiska smink. Medan föreningar och blandningar kan separeras genom en mängd olika tekniker, kan element inte, eftersom de existerar i den renaste möjliga formen. Att introducera eleverna till atomer, element, föreningar och blandningar ger dem en viktig grund som hjälper dem att förstå mer komplexa begrepp inom kemi.


Element, Föreningar och Blandningar

Storyboard Beskrivning

Elementföreningar och blandningar Ordförråd

Storyboard Text

 • LÖSNING
 • OBLIGATION
 • 
 • 
 • 
 • ATOM
 • En lösning är en blandning där ett ämne (lösningen) löses i ett annat (lösningsmedel).
 • En stark, bestående attraktion mellan atomer kallas ett band.
 • En atom är den minsta partikeln som utgör ett element. Den har en positivt laddad kärna tillverkad av protoner och neutroner omgivna av negativt laddade elektroner.
 • OLÖSLIG
 • Element, Föreningar och Blandningar Ordförråd
 • MOLEKYL
 • 
 • 
 • 
 • Om ett ämne är olösligt kan det inte lösas.
 • En molekyl är den minsta enheten i en förening där två eller flera atomer är kemiskt bundna ihop.