Ethos, Pathos, Logosmall
Uppdaterad: 1/1/2020
Ethos, Pathos, Logosmall
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Ethos Pathos Logos

Den Retoriska Triangle: Ethos, Pathos, Logos

Genom Katherine Docimo och Kristy Littlehale

I gymnasiet behöver eleverna utveckla formella skriftliga färdigheter, skapa uppsatser och argument som är väl genomtänkta och syntaktiskt varierade. Eleverna måste också effektivt använda övertygande skrivstrategier för att försvara en fordran eller synvinkel. Ett bra sätt att förbättra elevernas förståelse av effektiva argument är att undervisa de aristoteliska begreppen Ethos, Pathos och Logos. Detta kräver en grundläggande kunskap om retoriken. En nyckel till starkt övertygande skrivande är förmågan att dissekera och validera, eller debunk, retoriken av andra argument.


Kolla in några av våra andra utbildningsartiklar!


Storyboard Beskrivning

Ethos Pathos Logos mall för storyboard-aktivitet.

Storyboard Text

  • ETOS (ETIK / KREDIBILITET)
  • EXEMPEL 1
  • EXEMPEL 2
  • LOGOR (LOGIK)
  • PATHOS (EMOTIONS)