Figurativ Språkdefinition

Figurativ Språkdefinition

Storyboard Beskrivning

Figurativ Språkdefinition

Storyboard Text

  • FIGURATIVT SPRÅK Figurativt språk är språk som förmedlar betydelser som tolkas fantasifullt snarare än bokstavligt.
  • Toni använder figurativt språk för att skapa bilder i hennes läsares sinnen.
  • 
Över 30 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen