Från Mixed-Up Files Ordförråd
Uppdaterad: 4/5/2017
Från Mixed-Up Files Ordförråd
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Mixed Up Files Lesson Plans

Från Mixed-Up filer av Mrs Basil E. Frankweiler av EL Konigsburg

Lektionplaner av Elizabeth Pedro

From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler by E. L. Konigsburg is a fictional novel about brother and sister runaways who live in the Metropolitan Museum of Art, eventually working to solve the mystery of Michelangelo’s sculpture.


Från Mixed-Up Filer av Mrs Basil E. Frankweiler

Storyboard Beskrivning

Från den blandade upp filer av Mrs Basil. E. Frankweiler glosövning planen grafisk arrangör

Storyboard Text

  • Definitioner
  • Egenskaper
  • inte märkbar, inte framträdande
  • Exempel
  • Oansenlig
  • Claudia knuffar Jamie ur vägen för en fotograf; hon vet att de måste vara diskret så att de inte kommer att fastna.
  • Icke-Exempel
  • unobstrustive, kamouflerade, dold
  • utsatt, märkbar, öppen