Franska Skolans Ordförråd

Franska Skolans Ordförråd
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Hälsning! Behärska franska med Storyboard That

Franska Dialoger för Nybörjare

Lektionsplaner av Bridget Baudinet

Att introducera eleverna till sitt första funktionella ordförråd och franska samtalen kräver vanligtvis demonstration genom dialog. Eleverna kan läsa dialogscenarier i en lärobok, lyssna på ljudklipp eller se en kortfilm för att först lära sig hur francofoner utbyter hälsningar och går igenom det dagliga livet. När studenterna har fått lämpligt ordförråd är följande aktiviteter ett bra sätt för studenter att öva på att skriva meningar och sedan kan de öva på att läsa högt.


Inledande Franska Dialoger

Storyboard Beskrivning

Franska Skolordens Ordförråd - Fransk Dialog

Storyboard Text

 • Tu es é l è ve?
 • Oui, du suisé l è Ve au lyc é e Mongasin. 
 • Moi aussi. Qui est ton prof de franç ais?
 • Monsieur Boudrine. Det är strikt. Il n'est pas trè S patient.
 • Vad sägs om Quel Cours?
 • Ja, det går inte att göra.
 • C'est À quelle heure?
 • J'ai l'algè Bre en dix heures et demi.
 • Et qu'est-ce que tu faites aprè S les cours?
 • Moi, j ' é tudie!
 • Det är du som är med och du har deté l é . Et toi?
Över 20 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen