Geometriska fasta substanser - Resor med former!
Uppdaterad: 7/8/2017
Geometriska fasta substanser - Resor med former!
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Geometric Solids Lesson Plans

Geometriska Fasta Ämnen

Lektionplaner av Anna Warfield

Matematik handlar inte bara om siffror på en sida. Arkitekter, ingenjörer, konstnärer, produktdesigners och andra använder kontinuerlig plan och rumslig geometri. De flesta barn använder plan och rumslig geometri varje dag! Det finns många saker vi bara inte tänker på i termer av matematik, men intuitivt interagerar med och förstår dem. Att lära sig om fasta former är ett första steg i att förstå tre dimensioner och rumslig resonemang, såväl som mer komplexa ämnen som massa, vikt, volym, densitet, positioner i rymden, översättning, rotation, revolution, fysikkrafter och så många andra .


Geometriska Solids

Storyboard Beskrivning

Geometri Serietidningar Lektionplan för former Mathaktiviteter