Individer i Rättsliga Branch
Uppdaterad: 4/6/2017
Individer i Rättsliga Branch
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Judicial Lesson Plans

Juridisk Avdelning

Lektionplaner av Matt Campbell

Judicial Branch är bara en av tre regeringsgrenar i USA och existerar för att bedöma lagar som skapats och verkställts av de andra två grenarna. Med aktiviteterna i den här lektionsplanen kommer eleverna att utveckla en stark förståelse för syftet och ansvaret för USA: s rättsliga gren.


Den Rättsliga Branch

Storyboard Beskrivning

Grenar av Regeringen - Den Rättsliga Filial - Personer i Rättsliga Branch

Storyboard Text

  • Fogde
  • Bedöma
  • En kronofogde är en domstol officer som ansvarar för transport och åtgärder de anklagade i domstol. Fogden är också ansvarig för att hålla ordning i domstol.
  • Domaren är den person som är ansvarig för att vara ordförande över en rättegång. Beroende på vilken typ av försök, befogenheter domaren varierar, men en domare ser till att rättsliga förfaranden tillämpas under hela försöket.
  • Court Stenographer
  • Individer i Rättsliga Branch
  • Jury
  • En domstol stenograf är ansvarig för transkribering av händelser, citat, och detaljer hela fallet. En stenographer anteckningar kan vara till stor hjälp när du granskar en lång fall.
  • Juryn är medlemmar i rättegången som ansvarar för att fastställa domen i vissa fall. Jurymedlemmar är vanliga civila som slumpmässigt väljs för att tjäna på försök.