Islam Litteraturanslutning

Islam Litteraturanslutning
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
En röd bok med den islamiska månen och stjärnan är överlagd över en bakgrund av solnedgångsgult och orange.

Vad är Islam?

Lektionsplaner av Liane Hicks

Islamens religion går tillbaka till 700-talet i den antika staden Mecka på Arabiahalvön. Idag praktiseras det av cirka 2 miljarder människor över hela världen! Islam är världens näst största religion och dess anhängare står för cirka 25% av världens totala befolkning. Ordet Islam betyder fred och underkastelse till Gud. Efterföljare av Islam kallas muslimer. De tror på en Gud, kallad Allah på arabiska, och att profeten Muhammad var den sista budbäraren från Gud och förde ett budskap om fred och rättvisa till världen.
Världens Religionsaktiviteter | Vad är Religion?

Undervisning i Världsreligioner

Lektionsplaner av Liane Hicks

Undervisning om olika världsreligioner är en viktig komponent för att studera världshistoria, geografi och kultur. Många pedagoger undviker att undervisa i religioner av rädsla för att oavsiktligt kränka någon, föreställa en religion felaktigt eller för att undvika att främja en uppsättning religiösa övertygelser framför en annan, vilket skulle vara olämpligt i en sekulär utbildning. Men när det undervisas på ett respektfullt, opartiskt och akademiskt sätt är studiet av religion ett kraftfullt sätt för studenter att lära sig mer om världshistorien och de trossystem som har påverkat den mänskliga kulturen i årtusenden.


Islam

Storyboard Beskrivning

Det finns många underbara böcker och läs upp för att dela med studenterna för att förbättra deras förståelse för islam. Denna bok heter The Spider & The Doves och lär om berättelsen om Hijra, profeten Muhammeds resa från Mecka till Medina för att undkomma förföljelse.

Storyboard Text

 • THE SPIDER & THE DOVES by Farah Morley
 • EXPOSITION
 • RISING ACTION
 • The Spider & The Doves: The Story of the Hijra by Farah Morley tells the story of the Prophet Muhammad’s* migration in 622 CE from Makkah (Mecca) to Yathrib (Medina) in order to escape persecution. The tale is told through the eyes of a spider and doves who witness the life of the Prophet Muhammad* and the Hijrah.
 • CLIMAX / TURNING POINT
 • "Even if you placed the sun in my right hand and the moon in my left, I will never give up my sacred duty to call people to God."
 • The story begins in Mecca, in modern day Saudi Arabia. Long ago, Mecca was a small, beautiful and bustling city that was a respite in the middle of the Arabian desert. Near Mecca was a cave in Mount Thawr where a little spider and two nesting doves lived. The doves could travel far and wide and brought back stories of what they saw to the grateful spider.
 • FALLING ACTION
 • The doves flew to Mecca and saw the wise, honest and kind-hearted man, Muhammad* who, like his ancestor Abraham*, was a Prophet and Messenger from God. Muhammad* taught that there is one God and that all living things should be treated with kindness and respect. The doves shared the stories of the Prophet Muhammad* with the spider who loved to hear about all the wonderful ways he would help people and animals.
 • RESOLUTION
 • Muhammad* spoke out against the cruelty of the leaders of Mecca and said everyone should worship the one true God. This angered the leaders. One day, the doves came to the spider in alarm saying that the leaders were going to try and kill Muhammad*! Muhammad* and his close friend fled and came upon the cave of Mount Thawr. They ducked inside to hide. When the spider saw him, he knew instantly that this man was the kind-hearted Messenger from God!
 • The spider wished there was something he could do to help, but he felt so small and insignificant. Suddenly he had an idea: he would spin his web around the entrance of the cave! The spider's web deceived the evil men who were chasing Muhammad*. They believed that if anyone was inside, then the web and the nesting doves would have been disturbed. They went away and Muhammad* and Abu Bakr+ were safe!
 • Muhammad* and Abu Bakr+ escaped and made their way to Yathrib where they received a warm welcome. The city was renamed Medinat al-Nabi, the City of the Prophet. A mosque was built and a constitution was established a constitution to keep peace amongst his followers and the other tribes. The name of Muhammad's flight is the Hijra. It allowed the spread of Muhammad's* beautiful message of love and kindness and the growth of Islam throughout the world.
 • "In those days justice was for all, not just for the rich and powerful. People of different races and tribes, rich and poor, worked together as one; and peace ruled the land as it had always ruled the Prophet's* heart."
 • 200 miles
 • 
 • Yathrib (Madinah / Medina)
 • Makkah (Mecca)
Över 20 miljoner storyboards skapade
Storyboard That Familjen