Jag har en Dröm Speech Punkt Analysis
Uppdaterad: 4/6/2017
Jag har en Dröm Speech Punkt Analysis
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
MLK's I Have a Dream Speech

Jag har en dröm av Martin Luther King, Jr.

Lektionplaner av Elizabeth Pedro och Kristy Littlehale

Reverend Martin Luther King Jr.s "I Have a Dream" -tal är ett kraftfullt budskap till det afrikanska amerikanska samhället för att vara stark och uthållig under en tid av stor ojämlikhet i USA.


Jag har en Dröm

Storyboard Beskrivning

Jag har en Dröm Speech Punkt Analysis

Storyboard Text

  • ”De tromber av revolt kommer att fortsätta att skaka grundvalarna för vår nation tills ljusa dagar rättvisa uppstår.”
  • ”Låt oss inte försöka tillfredsställa våra törst efter frihet genom att dricka ur koppen av bitterhet och hat.”
  • "Så har vi kommit till kontanter denna kontroll, en kontroll som kommer att ge oss på begäran av rikedom av frihet och säkerhet rättvisa."
  • "Vi kan aldrig vara nöjda så länge våra barn berövats sin vuxenlivet och berövade sin värdighet genom skyltar som anger" För Whites Endast."