Karaktär Evolution Mall - Roman / Berättelse
Uppdaterad: 4/6/2017
Karaktär Evolution Mall - Roman / Berättelse
Du hittar den här storyboard i följande artiklar och resurser:
Character Maps

Teckenanalysmallar

Skapa en Karaktärskarta

Visa storyboardmallar för teckenanalys. Använd en av våra mallar för att komma igång: anpassa färg, text, layout. antal celler och mer!


Check out some of our other storyboard templates!


Storyboard Beskrivning

Tecken Evolution Mall för en roman eller Story. Använd denna mall för att spåra karaktärsutveckling.

Storyboard Text

 • Karaktärs Egenskaper
 • Exponering
 • Karaktärs Egenskaper
 • Konflikt / Rising Action
 • Karaktärs Egenskaper
 • Klimax
 • Karaktärs Egenskaper
 • Falling Åtgärd
 • Karaktärs Egenskaper
 • Upplösning
 • Förklaring: Vilka viktiga händelser har format eller ändrat karaktär.
 • Förklaring: Vilka viktiga händelser har format eller ändrat karaktär.
 • Förklaring: Vilka viktiga händelser har format eller ändrat karaktär.
 • Förklaring: Vilka viktiga händelser har format eller ändrat karaktär.
 • Förklaring: Vilka viktiga händelser har format eller ändrat karaktär.